هیچ لوازم آرایشی مانند شادی برای زیبایی زن وجود ندارد...

ماریا میچل