ربکا فاریا از جمله مربیانی است که مسئولیت پروش اندام برخی از مشهورترین افراد دنیا را برای مهم‌ترین رویدادهای زندگب‌شان به عهده داشته است؛ او برای مراسم آمادگی عروسی سوفیا...
ثبت‌نام در خبرنامه هفتگی
ما تنها منتخب پست‌های هر هفته را برایتان می‌فرستیم.
و البته هرگز شما رو اسپم نمی‌کنیم!